25.02.2018 - месечна среща на Асамблея "Живи Места" - обсъждания и решения

информация за предстоящи/минали събития
Потребителски аватар
Наката
Мнения: 96
Регистриран: пон дек 11, 2017 8:39 am

25.02.2018 - месечна среща на Асамблея "Живи Места" - обсъждания и решения

Мнение от Наката » пон яну 22, 2018 6:57 am

Записки от Галина за срещата на 25.02.2018г.

Протокол от 25-ти февруари 2018 г. от Трета месечна среща на Асамблея “Живи места”

Срещата на Асамблеята "Живи места" на 25 февруари в 18 часа се проведе в залата на ‘Средище за Добруване” в София. Присъстваха 25 човека. Сърнела Воденичарова записваше и предаваше на видео във фейсбук групата "Възраждане на българското село". Наката отговаряше за връзката и участието по Интернет на онлайн участниците в срещата, като следеше на компютър по скайп въпросите и коментарите на онлайн членовете на групата и ги представяше периодично по време на срещата. Галина бе протоколчик. Одобрен бе предварително обявения дневен ред на срещата, като накрая да има Разни.

Дневен ред:
1. Предисторията на Асамблея "Живи места".
2. Отчети на целевите работни групи.
3. Представяне на Делфиново от Вал Тодоров.
4. Представяне на новите хора.
Разни

1. Предисторията на Асамблея "Живи места"
Модераторът Велко разказа предисторията на Асамблеята. Началото е поставено през 2012г. на фестивала Беглика. След това през 2015г. в Гудевица. Следват срещи, проведени в София, Варна и Калофер (Свободния център, Фабрика Автономия в София). През октомври 2017г. започна ежемесечен цикъл от срещи, като в края на всяка проведена среща се решава датата на срещата в следващия месец. Сегашната поредна среща е Трета месечна среща.

Велко информира традиционно участниците относно знаците за ефективна комуникация при провеждане на срещата. Знаците са “Процедурен въпрос”, “Съгласен”, “Не съм съгласен” и т.н. и с тях се показва какво иска /какво мнение има участника в срещата.

2. Отчети на целевите работни групи.

Представиха се отчети на следните целеви групи:

2.1 Отчет на работна група “Електронна платформа “Живи места”.
За дейността на групата за изминалия месец докладва Атанас Златанов. Програмирането на платформата е съвсем в началото и няма значими резултати след предната среща и осъществените контакти със собственици на вече съществуващи подобни платформи. Платформата е много необходима, защото отделните разпокъсани групи от живи места нямат начини за извършване на различни общи дейности и комуникации помежду си. Свързаността на тези откъснати групи може се осъществи само чрез е-платформата. Определени са главните цели/функционалности на бъдещата обща електронна платформа (16 модула, 4 от които да бъдат пуснати в употреба до юли 2018г.).

2.2 Отчет на работна група “Форум”.
Велко разясни новите моменти по настоящия временен форум http://net.demiurgia.org (който ще действа до пускането на форума на електронната платформа, с който ще бъдат решени установените недостатъци на временния форум). За изминалите 30 дни е увеличен е броя на регистрираните и участващи с коментари в него потребители от 60 на 80 човека.

2.3 Отчет на работна Фейсбук групата "Възраждане на българското село”
Дейността на работната група, ангажирана с поддръжка на Фейсбук групата представи Сърнела. Тя даде информация относно дейността на групата и сподели, че желаещите да се присъединят трябва да отговорят на два въпроса, за да се разбере дали наистина имат интерес към работата на групата, или искат просто да увеличат броя групи, в които участват. Целта е групата да остане максимално работна и да не се превръща в поредната “говорилня”. В групата има закачена заглавна публикация с информация за правилата и целта на групата и анкети относно сформиране на целевите групи, компетенциите и интересите.
Админите на групата ще отговорят на всички възникнали въпроси.

Младелин: Отбеляза, че чрез тази Фейсбук група е намерил информация за хижа “Роси” и отскоро е хижар там.
Коментира се, че това е добър пример - безспорно един положителен резултат от дейността на групата.

2.4 Отчет на групата за комуникации / разрешаване на конфликти (7 участника)
Представена е от Румен. Главна цел на тази целева група е да се създаде етичен код за комуникация. Създаден е проектодокумент, готов на 70%. Чрез него ще се даде обратна връзка и обективност до колко и по какъв начин можем да общуваме ефективно. И как да се гарантира по-голяма продуктивност.
Велко: Става въпрос за комуникациите и във виртуална среда, не само на живо.
Вихрен: Важно е да се научим да общуваме на живо. Виртуалната комуникация е несъществена.

2.5 Отчет на група 200+
Доклад за дейността на групата представи Велко. Групата е сформирана от пет човека: един от Австрия, двама от Германия, един от Италия и един в България.
Изработен е писмен проект за заселване в алтернативно селище. Има четири модула (видове общности) според броя заселници. Разгледани са и обслужващи модули за набавянето на храна, енергия и др. Етиченият кодекс ще бъде персонален за всяка общност. Групата работи на периоди, бавно, но проекта се движи напред.

2.6 Отчет на група Селско стопанство
Тази група е била от 7 участника и има раздел на форума, но днес тук няма представители. Затова групата представи Наката. Той каза, че според него в групата има спорове/конфликти. Един от членовете й я е напуснал временно.

Съвет от Румен: Всяка група е нужно да си определи правило да се говори само по определена тема, за да се ограничиат излишните разговори
Младелин: Даде предложение да се експериментира на живо при него в хижа “Роси”. Хижата е на 850 метра в Тетевенския Балкан. Младелин е непрекъснато там и ще може да помага, където има опит и компетентност. Тоест в Строителство и Земеделие.
Вал: Вал предложи да не се бърза да се закрива групата за селско стопанство. Да им се даде време.
Вихрен: Отбеляза че отглеждането на растения и животни, както и строежа на къщи са приоритетни, а селското стопанство всъщност е най-важното.
Радалия (онлайн): Поиска да се даде още време на групата и предложи, който я е напуснал - да се върне за да опитат отново.

2.7 Отчет на група “Строителство”
Групата (комуникираща в затворен групов фейсбук чат) представи Алекс. Но той поиска да прочете дълъг текст, който бе приготвил за видовете и начини на строителство на къщи, което предизвика дискусия.
Сърнела: Предложи да се кажат само нещата, които в групата са свършили през месеца. Тя предложи Алекс да представи приготвения дълъг текст в края на дневния ред.
Владо: Той е в тази група и според него групата нищо не е свършила досега.
Наско: Даде предложение да се отиде на 17 март на семинар по строителство. Някой да изкара курса.
Владо: Има човек, който е изкарал курса - Димитър, който може да сподели опит.
Виктор: И той може да разкаже за този курс, знае всичко и може да научи хората от групата на тези строителни методи.
Младелин: Предложи да се дава повече време да се дискутират нещата. Явно групите имат нужда да им се дават допълнително минути. И като се пооправи времето и спрат дъждовете/снеговете нещата ще тръгнат по-добре.

2.8 Отчет на група “Кандидат - заселници".
Доклад изнесе Велко. Работна група е направена анкета и е събрана информация. От събраните данни от анкетата е създадена графична карта на България с броя на желаещите да се заселят в конкретните региони.

2.9 Отчет на група “Детска екскурзия”
Представена от Велко, който разказа за проучвания на места, хижи, храна, нощувки, цени.
Младелин: Предложи им транспортът да бъде без нает шофьор.Така ще бъде по-евтино.
Коментира се защо се тръгва от София. Велко: От София ще е по-удобно.

2.10 Отчет на група “Образование”
Ангел представи накратко групата по образование. Групата много активна и е доста напред в своята дейност. Направени са редица проучвания и са систематизирани. Резултатите по-добре да представи Галина, която ги е обобщила в таблица.
Галина: Отчет за извършената работа от групата по образование до 25.02.2018.
Групата има 19 участника от България и чужбина.
1) Дефинирани са Насоките и Предложени целеви групи и техните подгрупи;
● Как да получим желаното образование, като използваме държавното?
● Извънучилищни дейности.
● Онлайн дистанционно образование.
● Възраждане на българския дух в образованието.
● Алтернативното образование в частно училище.
Образование, взаимствано с алтернативните му форми,
включващо възраждане на българските традиции и дух
2) Нормативни разпоредби за откриване на училище - публикувани са в групата
3) Разгледани са най-успешни модели и начини/форми на образование.
а) По света - Финландски, Щайнер, Валдорфски модели; педагогически модел Монтесори
б) У нас - старата българска образователна система, Лозанов; Други?
в) Дистанционно г) Индивидуално образование; д) Учене в съседно село и т.н
4) Дискутиране на извън училищните форми;
5) Събрана е информация по темата във фейсбук групата, линкове (Jasmin, Мирослава) и др. Обсъждани са различните алтернативни модели
и сме в процес на проучване и на други;
6) Частично анализиране на събраната до момента информация. Сравнение на характеристиките им и кое е най-подходящо за нас.
Съпоставка между финската и българската обр. системи
Досега: Харесан е Финския модел. И е предложен побългарен вариант на "Дистанционен и технологичен Щайнер”
7) Извод: Още е рано за наш модел. Този модел ще се влияе от следните фактори:
- ще зависи от вида на сформираната заселническа група, за която ще е нужен;
- ще зависи от броя на семействата и как са си направили общност между себе си и с местните;
- "много зависи от "Учителя";
- всичко трябва да бъде с малки стъпки и постепенно, без да се бърза.

Зададен бе въпрос за поставените срокове на изпълнение на задачите.
Ангел: Групата е за пример по активност. Но все още е рано и нямаме поставени срокове, защото има още доста работа на етап проучвания.
Вихрен: Има опит с частно училище. Желае да сподели с групата своите идеи, но постави условие това да бъде в разговор на живо, а не в Интернет.

2.11 Отчет на група "Алтернативни енергоизточници и транспорт"
(4 души, в групов фейсбук чат) няма отчет
Вихрен: Отбеляза, че енергийната независимост и селското стопанство са важни, а точно те не се дискутираха.
Виктор: Да, това е по-важно от всичко.

2.12 Отчет на групата Делфиново.
Отчет на групата (15 души, обединени около общи принципи) направи Вал Тодоров. Правят сбирка всяка седмица. Досега са направили срещи в домовете на Вихрен, Сърнела, Вал, Веско.
Една от целите на групата е намирането на места за живеене. Всеки дава информация за места, които лично е посетил и проучил като дадености. Владо вече има избрано място и го промотира, но проучва и други места в Средногорския Балкан. Сърнела също е проучила интересно място в Карловско село и Вал лобира за проучен район в Благоевградско.
Създадена е анкета за какво се борим и копия от нея са раздадени на всички.
Виктор: На конференция в Пловдив учен е казал, че има карта на България с отбелязани минерали и местата, с информация къде може да се гледат растения и къде не е добре. Очаква да получи по-късно тази карта и да ни я разпространи по мейла.

3. Представяне на Делфиново от Вал Тодоров.
Вал: Прочете за необходимостта от дългосрочна визия (визията на Делфиново).

4. Представяне на новите хора
(Нови хора които искат да се заселят)

Роза: Групата, представена от Роза се състои от нея и двама приятели от Германия. Българо-немското трио търси място за заселване около Търново - Дряново.

Веселин: Търсят си място около Перник, Дупница. Техните методи са екологични, без да се оре, без да се пръска и уврежда планетата. Той отглежда и подарява дръвчета. Търсят си хубаво място за своята дейност. Отдал се е на каузата да се намерят земи и да ги облагородяват. Да се търси около 300 лв/дка. Защото повечето земи са около 1000 лв/дка.
Той има страница във Фейсбук с името “Най-евтиният разсадник”.
Веселин: Отговори кратко за главната им цел: Да се спаси Земята!
Наско: Даде съвет да си намерят мястото в групата и във форума и да действат.

Таня: Тя е от София, но вече имат къща в село Васил Левски.
Пламен от Карлово и други двама приятели. Ще се изнасят от града и ги интересуват дейности за обновявяване на дивата природа, паркове и градини. Тя (Таня) има една малко утопична мечта за “Дивите коридори”. Да се свържат националните паркове в Бъгария за да могат да мигрират животните.
Фредерик от Холандия: Търси общност различна от стандартната, масовата, капиталистическата и тн. и затова си търси място в България за да развие своите идеи.

Ангел Ангелов: Аз съм нов за вас, но не съм нов за идеята за живот на село. А сега и за идеята за общност, която ми е нова. Много му харесва. Всички сме част от Матрицата и иска за децата си нещо по-различно.Той е счетоводител в корпорация, но има друга мечта - биволовъдство, в млечно направление (без да се убиват биволите, да се ползват само за мляко). Освен това Ангел е и фен на идеите за алтернативни форми на туризъм.
Вихрен Михайлов: Разказа за “Средището за добруване”. Той и съмишлениците му са “ловци” на хора и на земя. Той също е част и от групата Делфиново. От юли 2018г. се изнася от София в къща, купена отпреди три години в село Лютиброд, Врачански Балкан. Той може и да не е в група, но децата му ще искат да има и други деца. Търси заселници с деца, които да споделят визията, прочетена от Вал. Нека да се съберат за ясни действия. Според него дивият живот е истинския живот. Нека да се откажем от патериците (на технологиите).
Веселин: Навиците от града си ги носим в селото и правим от селото - град.
Но така разваляме природата.
Велко: Харесвам Лютиброд и мога да отида да помагам на Вихрен.
Горски пътник (онлайн): Духовната сърцевина е най-важното. Да не слагаме каруцата пред коня.
Радалия: Иска й се да се живее по-простичко.
Алекс Тас: Чака ни сериозен Труд!
Ангел: Предложи да помага в тежката физическа работа.

.Анкетата:
Сърнела: Във връзка с анкетата Сърнела обясни, че събирането на техничните данни е важно, за да се видят съвпаденията на хората. Нека да попълват / отбелязват в анкетата само за нещата, които са им важни.
Владо: Предложи да не се попълва анкетата сега, а следващия път. Да не се изисква от хората да попълват, нека да обмислят по-добре.
Наско: Подкрепя предложението на Владо.
Галина: Предложи да се групират по-добре въпросите. Сега има изключващи се, които всъщност са едно и също нещо - да и не. Нека въпросите да се обобщят по-стегнато за да няма объркване. Тя си ги е групирала в екселска табица в сходни групи и така анкетата е станала по-стегната, с по-малко на брой и по-ясни въпроси.
Може да е онлайн в Интернет за всички (във форма).

Алекс Тас: Прочете записките си за строителство / алтернативни начини за строежи на къщи.
А. Първи вариант - Стари къщи. Те спестяват много пари. Използва се съществуващата структура. Предлага да се купят по две стари къщи като едната се възстанови и е за семейството, а другата да се да дава на общността, която да я плаща. Недостатък е, че понякога ремонтът е по-скъп от построяването на нова къща.
Б. Втори вариант е по-заможните заселници да заделят по една-две стаи и да ги предлагат на други, които нямат финанси да си купят свои. И само да остане те да си купят (евентуално евтина земя), и всички заедно да инвестират и в животни.
В. Трети вариант - нови къщи. Има различни варианти на градивни материали като пресовани тухли, слама, гипсокартон и теракол. Той подробно сподели идеите си за технологията - трупчета и със спойка от кал.
Виктор: Имал е опит с къща в населено място и е строил и извън населено място. Къщата му е в Локорско и там местните власти го притискат с данъци/такси. Докато извън населеното място може да се работи далеч по-спокойно по инфраструктурата. В населените места в Англия данъкът е 40% от стойността на имота. И това се очаква и при нас. За това извън населено място според него е по-добре и там няма данъци.

Велко: Предлага се следващата среща да бъде на 24 март в събота за да е по-удобно за пътуващите и да бъде пак от 18 часа.

Младелин: Относно плюсовете и минусите извън селото и в него - извън селото няма съседи, докато в селото къщите са обременени от предишните собственици.
Веселин Гандев (онлайн): Да се публикуват в групата и във форума тези проучвания на Алекс Тас.
Тони: Може да сподели опит, познава и човек, който проповядва пермакултура (но не я нарича така). По-възрастните да предават опит на по-младите.
Семейството е важно, като може и общността да бъде това семейство.
Важно е на срещите всеки път да има философски точки и дискусии.
Също според него важен е и въпросът с емигрантите.
Да се допълва общата визия всеки път и да се планира.
Веселин: Сподели своята мечта за плантация от хранителни дървета. Нека всеки да посади плодни дървета както да строи къща. Може да са 2 ореха, градини, дървета, за да има храна за поколенията и след 10 - 20 години.
Вихрен: Да се опази и съхрани това, което имаме или което създадем. Заложено ни е в генома да се надхитряме. Трябва да се променим.
Младелин: Покани ни на своята хижа ”Роси”. Имаме негов контакт и прфи желание може да се организираме и да отидем при яснота за съответните условия на настаняване. При необходимост може да се търси посредничеството на Велко
Наката: Предложи да се направи там на хижа “Роси” една Асамблея през лятото.
Ограничение, че че местата са 17 единични легла. (двойки и тройки).

Край на срещата.
Велко: Определена е следваща дата за среща - събота на 24 март от 18 часа.
Мястото е “Средище за добруване”, София (съгласувано с домакина Вихрен Михайлов).

Потребителски аватар
Наката
Мнения: 96
Регистриран: пон дек 11, 2017 8:39 am

Re: 25.02.2018 18:00 - Месечна среща на Асамблея "Живи Места" в София [присъствено и от разстояние]

Мнение от Наката » вт яну 23, 2018 4:08 pm

Дневен ред:
1) Предистория.
2) Отчет на работни групи еПлатформа, Разрешаване на конфликти и пр.
3) Дискусия "Необходима ли е дългосрочна визия?"
4) Теми, предложени от участниците в началото на срещата.

Потребителски аватар
velko
Мнения: 401
Регистриран: пон дек 04, 2017 5:32 am
Местоположение: село Александрово
Контакти:

Re: 25.02.2018 18:00 - Месечна среща на Асамблея "Живи Места" [присъствено и от разстояние]

Мнение от velko » вт фев 20, 2018 9:12 am

Към точка 2

2) Отчет на работни групи еПлатформа, Основи на комуникацията, Строителство, Образование, Селско стопанство, Алтернативни енергоизточници, проект 200+, Кандидат заселници и др
--------------------
Общност "Нова Зора" :mrgreen:
*


Потребителски аватар
sarnela
Мнения: 108
Регистриран: ср дек 06, 2017 2:32 pm

Re: 25.02.2018 - месечна среща на Асамблея "Живи Места" - обсъждания и решения

Мнение от sarnela » ср мар 07, 2018 5:56 pm

Благодаря, Галя.

Потребителски аватар
velko
Мнения: 401
Регистриран: пон дек 04, 2017 5:32 am
Местоположение: село Александрово
Контакти:

Re: 25.02.2018 - месечна среща на Асамблея "Живи Места" - обсъждания и решения

Мнение от velko » чет мар 08, 2018 6:26 am

И от мен голямо Благодаря Галя! :-)
--------------------
Общност "Нова Зора" :mrgreen:
*

Отговори