Заселване в изоставено село и завладяване на държавни/частни земи

етика, строителство, икономика, технологии, изкуство и т.н.
Потребителски аватар
Дея-Б
Мнения: 9
Регистриран: ср яну 24, 2018 5:54 pm
Местоположение: Германия

Заселване в изоставено село и завладяване на държавни/частни земи

Мнение от Дея-Б » ср яну 31, 2018 11:47 am

Как става заселването примерно в едно изоставено село или село с брой жители, които се броят на пръстите на ръцете? Каква е процедурата? А ако селото вече не съществува в регистрите?
„Детето трябва да се възприеме с уважение, да се възпитава в любов и да му се даде свобода.“ – Рудолф Щайнер

Потребителски аватар
Дея-Б
Мнения: 9
Регистриран: ср яну 24, 2018 5:54 pm
Местоположение: Германия

Re: Заселване в изоставено село

Мнение от Дея-Б » ср яну 31, 2018 7:15 pm

Атанас Златанов Много от отговорите тук ще дойдат от работата на целевата група за Заселване на 200+ :)


Велко Христов: Слави Котаров Plamen Kirilov Radostina Marcheva Сѣргѣй Цѣнковъ , ако знаете нещо

Слави Котаров: Трудно. Трябва да имате съгласието на собственика на къщата, в която се заселвате, иначе рискувате утре да дойде и да ви изгони

Силвия Велкова: В много от случаите на заселване в къща знам, че е станало ако не със съдействието на кметският наместник, то поне с мълчаливото му одобрение. Кметските наместници знаят коя къща на кого е, кои наследници не са склонни да продават, кои са в чужбина и е много слабо вероятно да се върнат. В повечето случаи те имат или поне могат да намерят контакти със собствениците. Друго нещо, което е добре да знаете е, че в повечето села всички са роднини, ако не пряка, то по сватовска линия. Единствен начин да се добере човек до такава информация е като заживее в селото. С едно минаване оттам , при това в кола със софийска регистрация е слабо вероятно да се доберете до съществената информация.

Vladimir Dosev: Аз не разбирам защо трябва да си блъскаме главата за такива въпроси. Като намерим даденото село и знаем кои сме, ще му мислим тогава. Когато създавахме нашето селище (сред полето), никакви процедури не са ни вълнували Отидохме там, заселихме се, и нещата се наредиха от само себе си, с напълно преодолими проблеми.

Plamen Kirilov: в закона няма предвидено такова нещо като "заселване". Правната терминология ползва "Завладяване" на чужди недвижими имоти. Всеки може да завладее някакъв имот ако той вече не се владее от друг. От там обаче може да има най-различни последици в посока чии е имотът и дали собственикът протестира срещу завладяването.... Изхожда се от специфичните особености на всеки отделен имот, вкл. и от предназначението на земята.

Силвия Велкова: Оказа се, че заселване в чужд имот е практика от много години. Десетки хора са ми споделяли лични истории. Правният аспект на подобен вид обитаване на къща не ми е особено ясен, предвид че в групата Имот под наем Без наем различни юристи говорят различни неща. Би било интересно да се изровят съдебни прецеденти.

Plamen Kirilov: Силвия Велкова прецедентите са хиляди, буквално. Според конкретния проблем и обстоятелствата около него - и конкретен прецедент... защитавал съм и владелци, и собственици, нагледал съм се на хитреци ;)

Велко Христов: Ако селото вече не съществува в регистрите, отново ли къщата в него може да си има стар собственик!
Предположих че ги заличават, понеже всички собственици и наследници са измрели примерно.

Plamen Kirilov: не, нищо не заличават. Дори да си купиш имот от някой който миналата година си е извадил "констативка" за собствеността, след малко време може да цъфнат наследници с нотариални актове от преди 100 години, и да те изгонят от имота, а ти ще имаш да вземаш едни пари от твоя "продавач"... един възможен пример, който съм виждал на живо.

Plamen Kirilov: НЯМА вариант при който някой ще влезе в имот на който не е собственик, без да има сделка със собственик, и това да му дава някаква трайна защита срещу други лица. Ако владее над 10 години, без съпротива от други лица, може /евентуално/ да си извади нотариален акт за собственост по давност. През тия 10 години владее и подобрява имота на свой риск.
„Детето трябва да се възприеме с уважение, да се възпитава в любов и да му се даде свобода.“ – Рудолф Щайнер

Потребителски аватар
sarnela
Мнения: 108
Регистриран: ср дек 06, 2017 2:32 pm

Завладяване на държавни земи

Мнение от sarnela » вт фев 13, 2018 8:39 pm

Пламене, Владо Досев беше споменал нещо за завладяване на държавни земи - май точно техният случай е такъв. Там как стои въпросът, попадал ли си на такива случаи?

consultgrup
Мнения: 3
Регистриран: ср фев 14, 2018 8:03 am

Re: Завладяване на държавни земи

Мнение от consultgrup » ср фев 14, 2018 8:15 am

Относно "завладяване на държавни / общински имоти":

Закон за държавната собственост,
Чл. 80. (1) Имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител, въз основа на мотивирано искане на съответния министър или ръководител на ведомство.
(2) Заповедта на областния управител за изземването на имота се изпълнява по административен ред със съдействието на полицията.
(3) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

Закон за общинската собственост,
Чл. 65. (1) Общински имот, който се владее или държи без основание, не се използува по предназначение или необходимостта от него е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на кмета на общината.
(2) В Столичната община и градовете с районно деление заповедите по ал. 1 могат да се издават и от кметовете на районите в случаите и по ред, установени от общинския съвет.
(3) Заповедта за изземване на имота се изпълнява по административен ред със съдействието на полицията.
(4) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.
(5) Лицата, от които са иззети имоти по ал. 1, нямат правата по чл. 72 - 74 от Закона за собствеността.

Относно завладяване на частни имоти:

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи,
Чл. 34. (1) По искане на собствениците или на ползвателите на правно основание, земеделските имоти с възстановено право на собственост се изземват със заповед на кмета на общината по местонахождение на имотите от лицата, които ги ползват без правно основание, и се предоставят на собствениците им, съответно на ползвателите им на правно основание. За установяване на неправомерното ползване кметът служебно изисква информация от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, или от регионалните му териториални структури и/или от общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите, съответно от службата по геодезия, картография и кадастър.
(2) Заповедта на кмета, както и отказът му да издаде такава заповед подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.
(3) Заповедта на кмета се изпълнява по административен ред със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.
(4) Земите от общинския поземлен фонд се изземват от лицата, които ги ползват без правно основание, по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост.
(5) Лицата, отстранени от ползването на имота по този ред, нямат право на обезщетение.
(6) В 7-дневен срок от датата на получаване на заповедта по ал. 1 ползвател, който ползва без правно основание земеделска земя, може да внесе по банкова сметка за чужди средства на общината сума, представляваща трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землищата от общината през предходната година за времето на неправомерното ползване. В този случай се спира изпълнението на заповедта, като правоимащите лица се уведомяват в тридневен срок от кмета на общината по реда на Административнопроцесуалния кодекс за правото им да получат депозираната сума. В случай, че в 10-дневен срок от получаване на уведомлението правоимащите лица изразят писмено съгласие за получаване на депозираната сума, издадената заповед се отменя от кмета на общината. При липса на изрично писмено съгласие издадената заповед подлежи на незабавно изпълнение.
(7) Условията по ал. 6 се посочват в заповедта по ал. 1.
(8) В случаите на неправомерно ползване на земи от държавния поземлен фонд заповедта по ал. 1 се издава от директора на областната дирекция "Земеделие". Сумите по ал. 6 се превеждат по сметка на Министерството на земеделието, храните и горите.
(9) В случаите по ал. 4 сумите по ал. 6 се внасят в бюджета на общината.

ИЗВОД: Владейте и ползвайте без да плащате никому. НО. НЕ инвестирайте особено в такива имоти, защото бързо могат да ви бъдат отнети от собствениците или от лицата които имат някакви други права /наематели, арендатори, ползватели и др./.

Red Baron
Мнения: 16
Регистриран: пон дек 11, 2017 12:47 pm

Re: Завладяване на държавни земи

Мнение от Red Baron » ср фев 14, 2018 8:50 am

За това и според нас най добрият вариант е изграждане на ново селище!Така може и да се направи правилна планировка на селището!

Отговори