Изисквания за откриване на селско училище

видове образователни методи; изграждане на училище на село и др.
Потребителски аватар
Ангел
Мнения: 33
Регистриран: чет яну 18, 2018 12:57 pm
Местоположение: София
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Изисквания за откриване на селско училище

Мнение от Ангел » ср яну 31, 2018 7:41 pm

Здравейте приятели,

по - надолу е хипотеза, която се надявам да вплете идеализъм и реализъм във възможните отговори. Защото образованието е възможно, то е в нас и за нас.

Изхождаме от либералното схващане, че искаме да създадем общностно училище, което търси алтернативния подход, но е и признато по общообразователните стандарти на съществуващата нормативна база. Избрали сме село, имаме заселници и деца в разнообразна възраст. Да кажем, че има сграда в селото. Не се ползва вече, мислят я за старчески дом, но отговаря на изискванията за училище. Има капацитет, макар и сградния фонд да е за сериозен ремонт. Да кажем, че кметът ни даде сградата. Какво ни трябва, за да имаме училище?

Потребителски аватар
Радалия
Мнения: 53
Регистриран: съб дек 30, 2017 5:21 pm
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Изисквания за откриване на селско училище

Мнение от Радалия » ср яну 31, 2018 7:54 pm

Един луд, който да стане директор (задължително е педагогическото образование). Лудостта му ще идва от това, че е заразен от идеята до толкова, че да пребори хилядите условности (онези ги наричат дадености). Та започваме от директора. От сега казвам "евала на хъса му!" Той трябва да се пребори с РЗИ, Пожарната, местната администрация. От там нататък с МОН. Няма начин това да стане, ако няма назначени учители по всеки предмет плюс необходимия брой начални (от първи до четвърти клас). Тук вече подозирам голям проблем. Първо - гарантиране на заплати. Второ - подбор на подходящите учители. Май второто е първо (т.е. важното), защото била съм на конкурси за много учителски места от позицията за избиращ, и в град като Варна, няма кадърни. Просто, съжалявам, но колегите не стават.
С една дума, всичко е толкова химерно, че чак... не вярвам, че може да се случи. Извинявам се за черногледството.

Потребителски аватар
Ангел
Мнения: 33
Регистриран: чет яну 18, 2018 12:57 pm
Местоположение: София
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Изисквания за откриване на селско училище

Мнение от Ангел » ср яну 31, 2018 8:04 pm

А ако в създаването на общността се заложи образователно стремление - привличане на учители чрез бюджет за образование? Т.е. на учителите се заплаща, както за труда на заселниците, като се стремим да ги привлечем към общността, въпреки, че, за да се формира бройката, са избрани с конкурс? Може да се организира логистика, за да се привлекат сравнително качествени хора от близкия голям град. Законен вариант ли е конкретни заселници да се преквалифицират в учители, след преминаване на окачествяване за годност по вътрешните правила на общността?

petrov70
Мнения: 2
Регистриран: ср яну 31, 2018 8:01 pm
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Изисквания за откриване на селско училище

Мнение от petrov70 » ср яну 31, 2018 8:06 pm

Раздел I.
Изисквания към документите за откриване, преобразуване, промяна и закриване на държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование
Чл. 5. Предложението за откриване на държавно или общинско училище, на държавен или общински център за специална образователна подкрепа и на специализирано обслужващо звено съдържа съответните реквизити по чл. 314, ал. 1 ЗПУО и към него се прилагат:
1. справка за: прогнозен брой ученици, разпределени по класове - за училищата; прогнозен брой ученици, разпределени по групи - за центровете за специална образователна подкрепа;
2. справка за прогнозната численост на персонала;
3. справка за финансово осигуряване от финансиращия орган;
4. учебни програми по всички видове подготовка, които се разработват на училищно равнище и са за първата година от откриването - за училищата;
5. становище от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - за центровете за специална образователна подкрепа;
6. становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност или сертификат за съответствие на обект с изискванията за пожарна безопасност, издаден от органите за пожарна безопасност и защита на населението, осъществяващи държавен противопожарен контрол;
7. копие на акт за собственост.
Чл. 6. Предложението за преобразуване на държавно или общинско училище, на държавен или общински център за специална образователна подкрепа и на специализирано обслужващо звено съдържа съответните реквизити по чл. 314, ал. 1 ЗПУО и към него се прилагат:
1. справка за: брой ученици, разпределени по класове - за училищата; брой ученици, разпределени по групи - за центровете за специална образователна подкрепа;
2. справка за общата численост на персонала;
3. справка за финансово осигуряване от финансиращия орган;
4. становище от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - за центровете за специална образователна подкрепа;
5. становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност или сертификат за съответствие на обект с изискванията за пожарна безопасност, издаден от органите за пожарна безопасност и защита на населението, осъществяващи държавен противопожарен контрол;
6. копие на акт за собственост.
Чл. 7. Предложението за закриване на държавно или общинско училище, на държавен или общински център за специална образователна подкрепа и на специализирано обслужващо звено съдържа съответните реквизити по чл. 314, ал. 3 ЗПУО и към него се прилагат:
1. справка за: брой ученици, разпределени по класове - за училищата; брой деца и ученици, разпределени по групи - за центровете за специална образователна подкрепа;
2. справка за финансово осигуряване от финансиращия орган относно изплащането на задълженията на закритата институция;
3. копие на акт за собственост.
Чл. 8. Предложението за промяна на държавно или общинско училище, на държавен или общински център за специална образователна подкрепа и на специализирано обслужващо звено съдържа реквизитите по чл. 314, ал. 2 ЗПУО и към него се прилагат:
1. за промяна в наименованието на:
а) държавно училище - решение на педагогическия съвет, становище на началника на регионалното управление на образованието (РУО) и становище на финансиращия орган, когато това не е министърът на образованието и науката;
б) общинско училище - становище на педагогическия съвет или писмено доказателство, че такова становище е било поискано, и становище на началника на РУО;
в) държавен или общински център за специална образователна подкрепа - становище на началника на РУО и експертни становища на компетентните дирекции в Министерството на образованието и науката;
г) специализирано обслужващо звено - експертни становища на компетентните дирекции в Министерството на образованието и науката;
2. за промяна в официалния адрес или в адреса на сградите, в които се провежда обучението - становище на началника на РУО и документите по чл. 5, т. 6 и 7, а за държавно училище - и становище на финансиращия орган, когато това не е министърът на образованието и науката;
3. за промяна на вида на училище по чл. 38, ал. 1 и 2 ЗПУО - становище на началника на РУО, справка за: брой ученици, разпределени по класове; профили - за профилираните гимназии; направления, професии и специалности - за професионалните гимназии;
4. за промяна в предмета на дейност на специализирано обслужващо звено - документите по чл. 5, т. 1, 2, 3, 6 и 7;
5. за промяна в предмета на дейност на център за специална образователна подкрепа - документите по чл. 5, т. 1, 2 и 3, както и документи при условията на чл. 49, ал. 6 ЗПУО за наличие на материална база в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
Чл. 9. Предложението за промяна на финансиращия орган на професионалните гимназии и спортните училища съдържа реквизитите по чл. 314, ал. 2 ЗПУО и към него се прилага актуално решение на общинския съвет, с което да е изразено съгласие за промяна на финансиращия орган на съответното училище.
Чл. 10. (1) Предложението за откриване, преобразуване, промяна и закриване на общински детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, с изключение на общинските центрове за специална образователна подкрепа, съдържа съответните реквизити по чл. 314, ал. 1, 2 и 3 ЗПУО съобразно дейността им.
(2) Към предложението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. за откриване и преобразуване - решение на общинския съвет, справка за броя на децата/учениците; справка за общата численост на персонала и документите по чл. 5, т. 6 и 7;
2. за промяна:
а) на наименованието - решение на общинския съвет и решение на педагогическия съвет;
б) на официалния адрес или в адреса на сградите, в които се провежда обучението - решение на общинския съвет и документите по чл. 5, т. 6 и 7;
в) на предмета на дейност на център за подкрепа за личностно развитие - решение на общинския съвет и съответните документи по чл. 5, т. 1, 2, 6 и 7;
3. за закриване - решение на общинския съвет и съответните документи по чл. 7.

petrov70
Мнения: 2
Регистриран: ср яну 31, 2018 8:01 pm
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Изисквания за откриване на селско училище

Мнение от petrov70 » ср яну 31, 2018 8:13 pm

Нужна Ви е подкрепата на Министерството, запознайте се с човек от там който да не е от върховете, но да е дългогодишен работник и запознат с нормативната база, имате само 7 документа, който трябва да се заведат с входящи номера, има срок в който са длъжни да Ви отговорят!

Без помощ от кметството и областната администрация нищо няма да стане, документите трябва да са съгласувани и с тях, по лесният вариант е за частно училище, дотацията е същата, тя се отпуска за бройка деца! Важно е каква бройка деца сте събрали!

file:///C:/Users/ivo/Downloads/nrdb_7_00_broj_ucenici.pdf
тук са стандартите и изискванията за брой ученици

Най-важното е да има сграда и бройка ученици, тези две условия отключват всички врати!
Последна промяна от velko на чет фев 01, 2018 9:25 am, променено общо 2 пъти.
Причина: Обединени са няколко мнения на автора в ЕДНО. Нека да пишем по възможност в едно мнение, когато допълваме. Има бутон редактирай.

Потребителски аватар
Ангел
Мнения: 33
Регистриран: чет яну 18, 2018 12:57 pm
Местоположение: София
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Изисквания за откриване на селско училище

Мнение от Ангел » ср яну 31, 2018 9:03 pm

Господин Петров, помощта ви е безценна!
За лаик като мен, пътят започна да се разкрива. Нямам отговор за броя деца, но със сигурност сграден фонд може да се заложи в критериите за подбор на място. Съдейки по тъжната картина на многобройните призрачни училища в селата, не очаквам да има сериозни проблеми с намиране на сграда. Да не говорим, че може някое изоставено уччилище в съседно село да се ползва, като се организира логистика. Съществува вариант и читалище със затихващи функции да бъде преустроено, макар и това да изисква сериозни бюрократични усилия.
Използвам възможността да попитам - ученикът се дотира от държавата, нали? Можете ли да ми разясните финансовите постъпления, различни от сумите на общността? Каква е разликата между частен и държавен ученик като финансиране?

VladoN
Мнения: 3
Регистриран: ср яну 31, 2018 11:05 pm
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Изисквания за откриване на селско училище

Мнение от VladoN » ср яну 31, 2018 11:31 pm

Защо ви е училище, което да отговаря на и на сегашните стандарти? На нас ни трябват училаща, които да са на по високи стандарти. Иначе за какво искате да излизате от удобните в кавички градове?

Има ли деца, някой друг учител и родители, може да се спретне един родителски кооператив, който може да използва не само старата сграда на училището, ако я дадат ами и абсолютно всичко, с което разполага селото и околната среда. Въобще не Ви и не ни трябва да се съобразяваме с този МОН и техните стандарти, целта е над МОН, тъй че да си гледат работата и стандартите в стандартните училища. Училището казва Кольо Фичето е на всякъде стига да имаш уши и очи да го видиш. След като в София има демократично училище, защо в едно село да няма подобно. Образованите на село или новото образование трябва да съчетае ученето с практиката, движението и емоцията, а за това не е нужно само старото училище. Така, че и да няма стара сграда, ако има деца и някой, който да им покаже, чудесата на света, от които те да се възхитят и да се опитат да намерят отговора на въпроса сами, и баира върши работа. А МОН да дишат прахта, в някоя изоставена сграда.
Ето малко по конкретни идеи.
http://www.novoobrazovanie.org/
http://www.napraviuchilishte.org/
http://priateli.info/?page_id=1735

VladoN
Мнения: 3
Регистриран: ср яну 31, 2018 11:05 pm
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Изисквания за откриване на селско училище

Мнение от VladoN » чет фев 01, 2018 12:12 am

Преминил се Илия па у тия!
Ще стане, ако се опитваме да отговаряме на стандартите.

Цялото село трябва да стане училище, всички жители да станат и учители, и ученици: баби - дядовци, майки татковци, куцо и сакато, бедно и богато, честно и крадливо, и най-вече тия дето могат да си вършат работата, както трябва . Целият живот трябва да стане училище. Някъде четох, че тука на земята ако спреш да се учиш, значи си пътник! Така, че това училище, което ще правим трябва и да е и за нас. Тъй смятам аз да стане в мойто село Вардим, а пък какво ще излезе не се знай.

И да няма училище, да има 10 клуба в селото. Примерно по История, по Математика, Спорт, Изкуства, Музика, Природознание, Предприемачество, Занаяти и др., които специалистите да си ги подготвят така, че да предоставят най-добри условия за показване и усвояване на необходимите знания, ефектът ще бъде 100 кратно по-добър от колкото, ако се чудим, как да покрием и монските стандарти. И една седмична седянка, на която да се споделят постиженията в различните области и за малко хубави емоции.

VladoN
Мнения: 3
Регистриран: ср яну 31, 2018 11:05 pm
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Изисквания за откриване на селско училище

Мнение от VladoN » чет фев 01, 2018 12:36 am

Ето и едно изискване след като има деца, да не развалим тяхното равновесие пращайки ги на училище!

"Ако мозъкът на човека, по образното сравнение на И.Ефремов, е “колосална надстройка, потопена в природата на милиардите пипалца, отразяваща цялата най-сложна необходимост на природата и поради това притежаваща многостранността на космоса”, то влиянието върху развитието на мозъка трябва да минава през влиянието на развитието на цялата природа на човека, на целия му организъм, с който е свързан мозъка. Активността на интелектуалните сили, свойствена на ранната възраст, произлиза от активността на двете взаимосвързани форми на мислене: словесната и образната, които на свой ред, се основават на високата активност на чувствените форми на възприемане. Преди училището тези три вида активност могат да бъдат стихийно в относително равновесие. Но от първия звънец, в час, равновесието се нарушава. Втората сигнална система усилено започва да се натоварва, а първата практически е лишена от натоварване, изпълнява основно спомагателни функции."

Тука има малко извадки от една 2 книга.
http://uchebencentermariko.blogspot.bg/ ... ge_18.html

Потребителски аватар
Радалия
Мнения: 53
Регистриран: съб дек 30, 2017 5:21 pm
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Изисквания за откриване на селско училище

Мнение от Радалия » чет фев 01, 2018 4:19 am

petrov70 написа:
ср яну 31, 2018 8:26 pm
file:///C:/Users/ivo/Downloads/nrdb_7_00_broj_ucenici.pdf
тук са стандартите и изискванията за брой ученици
За частните училища това не важи. Единствено ще се отрази на субсидията, която ще получат - тя е на брой ученик.

Отговори
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable