Стопански отрасли – първичен, вторичен, третичен сектор

книги, филми, статии, видео
Отговори [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Потребителски аватар
velko
Мнения: 401
Регистриран: пон дек 04, 2017 5:32 am
Местоположение: село Александрово
Контакти:

Стопански отрасли – първичен, вторичен, третичен сектор

Мнение от velko » съб окт 13, 2018 7:58 pm

Сетих се за тези уроци, някога учени. Направих връзка с основаването на устойчиви самоиздържащи се общности и ресурсите, които биха използвали природосъобразно.
=======================
Материалът съм копирал от този сайт:
https://www.izpiti.net/stopanski-otrasli/
1. Първичен сектор – добиващ
Първичният сектор е в тясна връзка с другите сектори. Отраслите в този сектор са най-старите. Сега в него се формират около 7 % от БВП на света.
а) земеделие – този отрасъл е основният производител на хранителни продукти, той доставя суровини за леката и хранително-вкусовата промишленост. 1/2 от трудоспособното население е заето в този отрасъл. Факторите, които влияят върху развитието му са: природни – почви, релеф, климат, води; социално-икономически – собствеността на земята, агро-технически мероприятия (механизация, напояване, химизация, подобряване на сортове и породи) и други.

Растениевъдство – обединява отглеждането на земеделски култури, които осигуряват храна за хората, фураж за животните, суровини за хранително-вкусовата, текстилната, кожаро-кожухарската, парфюмерийно-козметичната промишленост. Характерните му особености са: отрасълът има сезонен характер, от малка изходна суровина се произвежда много продукция (от 1 пшенично зърно – 20, 30 зърна), силно зависи от природните условия. Отраслова му структура включва: зърнени култури – те заемат 1/2 от обработваемите земи на света. Поделят се на: зърнено – хлебни (пшеница, ръж, ориз); зърнено-бобови (фасул, соя, леща); зърнено-фуражни (царевица, ечемик, овес); технически култури – влакнодайни култури (памук, лен, юта, коноп); маслодайни (слънчоглед, маслини, кокосова и маслена палма, соя, фъстъци); захародайни (захарна тръстика, захарно цвекло); тонизиращи култури (кафе, чай, какао); картофи; каучук; трайни насаждения (лозя, овощия, цитруси, зеленчуци)
Животновъдство – важен подотрасъл, осигуряващ храна и суровини за леката промишленост. Характерните му особености са: няма сезонен характер, продукцията надвишава тази от растениевъдството, особено в развитите страни. Отраслова му структура включва: говедовъдство – с най-голям дял, осигурява 80% от млякото и 35 % от месото в света; свиневъдство; овцевъдство; бубарство
Риболов – добре развит, годишно се лови над 100 млн. Тона риба, около 80 % се лови в океани и морета.
Добив на полезни изкопаеми
Дърводобив
Лов.
Солодобив.
2. Вторичен сектор – преработващ
Включва отрасли, в които се преработват суровини от първичния сектор. Обединява промишлеността и строителството. Промишлеността е стопански отрасъл, при който се преработват минерали, енергийни, аграрни и други суровини, в резултат на което се произвеждат средства за производство и предмети за потребление. Има тежка и лека промишленост.
а) тежка промишленост

Енергетика – Това е три ешелонен отрасъл (включва добив на горива, производство на ел. Енергия; пренос и потребление на електроенергията) Характерните му особености са: продукцията не може да се съхранява, използват се различни енергоизточници: въглища, нефт, природен газ, хидроресурси, ядрено гориво, слънчева и ветрова енергия, при транспортирането се губи значителна част от енергията. В зависимост от използваните енергоизточници, електроцентралите се поделят на:
ТЕЦ – строят се в близост до енергоизточника. Най-много електроенергия се добива в: САЩ, Китай; Русия; Япония; Германия. ВЕЦ – Канада, САЩ, Бразилия, Русия, Китай, Норвегия. АЕЦ – те дават 1/6 от електроенергията в света.
metalurgiyaМеталургия – развитието и териториалното разположение зависят от наличието на суровини, работна ръка, електроенергия. Има връзка с почти всички други отрасли, осигурява метали за развитието на металообработването и машиностроенето. Изисква квалифицирана работна ръка и големи капиталовложения. Дели се на: черна металургия – обхваща добив на желязна, хромова, манганова руда и производството на чугун, стомана, прокат(Русия, САЩ); Цветна металургия – обединява добива и обогатяването на рудите, производството е вече към втория ешелон(добив на медни руди-Чили,Перу,Канада; добив на алуминиева руда-Ямайка,Суринам; производство на алуминий-САЩ, Канада,Русия, Китай; производство на мед-Чили, САЩ, Япония; производство на цинк-Китай, Канада, Австралия, Перу; производство на калай -Китай, Индонезия,Бразилия. Рудите на цветните метали са с ниско съдържание на метал, ( 1-3% ), ето защо е необходимо рудата да се обогатява (флотира).
Машиностроене – произвежда машини, оборудване, прибори и инструменти. Свързано е с металургията, енергетиката, химическата и текстилната промишленост. Заема първо място сред останалите промишлени отрасли по стойност на произведената продукция и броя на заетите в него. Развива се на базата на специализацията и кооперирането. Машиностроенето поема най-много работници, изисква квалифицирана работна ръка. Отраслова му структура включва: транспортно машиностроене – сред най-старите отрасли (автомобилостроене – Япония, САЩ, Корея, Русия, Германия, Франция, Италия; локомотивостроене-Чехия, Полша, Румъния;корабостроене-Япония, Корея, Китай, Италия; самолетостроене-Русия, Украйна, САЩ, Китай; ракетостроене-Франция, Германия, Великобритания; селскостопанско машиностроене-Русия, САЩ, Германия, Китай; електротехническо машиностроене и електроника-Русия, САЩ,Германия,Китай, Сингапур.
Химическа промишленост– това е отрасъл, който произвежда широка гама от химически изделия. Този отрасъл създава нови материали, полуфабрикати, предмети за потребление. Използва разнообразни суровини; технологическият процес изисква голямо количество вода и електроенергия; от една суровина могат да се получат няколко продукта и от много суровини – един продукт; създава екологични проблеми. Отрасловата му структура включва: неорганичен синтез (производство на минерални торове, киселини и основи-Германия,Франция, Белгия, Италия, Великобритания, Испания, Швейцария; органичен синтез-биотехнологии-САЩ, Канада, Мексико;пластмаси, химични влакна, лекарства, бои, парфюмерия и козметика, изкуствен каучук-Китай, Япония,Индонезия; нефтопреработване-Иран, Ирак, Кувейт, Саудитска арабия, Венецуела;
Дървопреработване и целулозно-хартиена промишленост- развита е в районите, богати на горски ресурси-Канада, Финландия, Швеция, Русия, САЩ, Бразилия, Екваториална Африка.
Строителна промишленост и производство на строителни материали– цимент (Китай, Канада, Япония, Индия, САЩ); мрамор-САЩ, Гърция, Италия; керамични изделия-Италия;Франция; Германия;
б) лека промишленост
Тя е традиционен отрасъл и до голяма степен развитието и определя качеството на живот в отделните страни. Участва в износа на страните, използва суровини от растителен и животински произход, също така суровини от химическата промишленост и нерудни изкопаеми. Отрасловата и структура включва:

текстилна промишленост – предприятията се строят в близост до суровините; работната ръка е предимно женска. Тя се поделя на: памукотекстилна-Египет, Индия, Бразилия, Пакистан; вълненотекстилна-Франция, Белгия, Великобритания;коприненотекстилна – Китай, Япония, Франция, Италия; ютена – в тропическите страни, Пакистан, Индия, Афганистан; ленена – прибалтийските страни, Полша, Канада, Франция; килимарство – Русия, Турция, Иран; трикотажна и шивашка – повсеместно; кожаро-кожухарска и обувна – Аржентина, Гърция, Италия, Чехия, Испания, Испания, Германия, Бразилия, Мексико.
стъкларска и порцеланово-фаянсова – Китай, Япония, Германия, Италия, Русия, Корея, Индия.
хранително-вкусова промишленост – това е традиционен отрасъл, който произвежда продукти за изхранване на населението и износ. Обработва земеделски суровини от растителен и животински произход. Отрасловата му структура включва: отрасли, преработващи растителни суровини (мелничарска -Аржентина, Канада, САЩ, Франция, Русия; маслодобивна; захарна; тютюнопреработвателна-САЩ, Куба, Турция; винодобивна – Италия, Франция, Испания,Чили, ЮАР; зеленчуко- и плодоконсервна-Унгария, Италия, Франция) и отрасли, преработващи животински суровини (месопреработвателна – САЩ, Аржентина, Бразилия; млекопреработвателна- Швейцария, Дания, Франция, Холандия; рибоконсервна-Норвегия, Япония, Русия, Гърция;
3.Третичен сектор – обслужващ
Този сектор включва дейности, които са обединени в стопански отрасли, свързани с прякото обслужване на населението. Не произвежда материални блага; крайният резултат е услуга, която има обществена значимост и определена цена; производството и потреблението на услуги съвпадат по време; чрез него се осъществява връзката между първичния и вторичния сектор на стопанството; изпълнява важни социални и политически функции. Структурата му включва: транспорт, съобщения, търговия, туризъм, наука, образование, култура и изкуство, здравеопазване, финанси, кредит, застраховки, комунално-битова дейност.
а/ транспорт

сухоземен: ж. п .транспорт – той се ползва за превозване на товари и хора на дълги разстояния; на първо място е по превоз на пътници и товари; отличава се със сигурност, редовност, сравнително евтин; общата дължина на ж.п.линиите в света е 1,3 млн. км.С най-дълги ж. п. линии са:Русия,САЩ,Канада, Индия, Франция, Китай. С най-голяма гъстота на ж.п. линиите са: Германия,Белгия. Страни без ж. п. линии са: Либия, Чад, Нигер; автомобилен транспорт – появява се с появата на двигателя с вътрешно горене; при него се наблюдава голяма масовост, особено след іі световна война; този транспорт има маневреност, достъпност, проходимост, бързина, удобство; използва се за товари на къси разстояния; проектират се много магистрали до най-отдалечените краища на света; през 1990 г. е направен и тунелът под Ла Манша. С най-дълга пътна мрежа:Русия, САЩ,Канада, Австралия, Китай. С най-гъста пътна мрежа страните от Западна Европа; тръбопроводен:Русия,САЩ,Канада, Великобритания, Германия;
воден транспорт:морски – най-старият транспорт; превозва най-много товари, най-вече тежки и обемни. С най-голям морски флот са:Панама,Япония,САЩ,Русия; речен – условието е да има реки или плавателни канали. Най-добре развит е в: Русия,САЩ,Канада, Великобритания, Германия.
въздушен транспорт – сравнително нов транспорт; използва се за превоз на пътници и бързоразвалящи се стоки; висока скорост и удобство. Най-добре развит е в: Русия, САЩ, Канада, Великобритания, Германия;
б/търговия
Икономическите връзки обхващат външната търговия, изграждането на съвместни обекти и производства, обмен на научна и техническа информация, международни превози, кредитни отношения, подготовка на кадри. Търговията е всъщност обмен на стоки между отделните страни и региони. Видовете търговия са: вътрешна (тя стимулира производството на редица стоки, развитието на различни отрасли) и външна – стокообмен между различни държави. Обхваща техния внос и износ. Най-голям относителен дял в международната търговия: Русия,САЩ,Канада, Великобритания, Германия, Япония, Италия, Китай.

в/туризъм
Стопански отрасъл, който обслужва пътуващите туристи. Съвременният туризъм се заражда в Западна Европа през 19 в. Става масов след Втората световна война. Има голямо социално, икономическо, политическо и екологично значение. Направления на туристическите потоци: Европа, САЩ и Япония.
--------------------
Общност "Нова Зора" :mrgreen:
*

Отговори [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable